เทคนิคการรับถ่ายภาพสินค้า กับ 10 อย่างที่ต้องลองก่อนลงมือถ่ายภาพ

1. ลองแขวนสินค้า เพื่อเปลี่ยนอารมณ์ของภาพ ในการถ่ายภาพบางครั้ง เพื่อเปลี่ยน หรือ เพิ่มความรู้สึกของภาพ ให้มีอารมณ์มากยิ่งขึ้น อาจจะถ่ายภาพโดยการแขวนหลับทิศทาง หรือ แขวนรองเท้าในต่ำแหน่งที่ไม่อยู่ในสภาวะปกติ ของสินค้านั้นๆ 2. ลองถ่ายภาพสินค้าในมุมที่แตกต่างออกไป เพื่อเพิ่มความน่าสนใจ โดยปกติ เราจะรับถ่ายภาพสินค้าในระดับสายตาที่เรามองเห็นอยู่เป็นประจำ รู้สึกคุ้นเคย และ รู้สึกว่าสินค้านี้ควรที่จะเป็นแบบนี้ เพราะฉะนั้นลองเปลี่ยนการถ่ายภาพโดยการเปลี่ยนมุมของการถ่ายภาพออกไป เช่น ถ่ายจากมุมที่รู้สึกว่าแปลกใหม่ ไม่ค่อยชินตา ภาพที่ไม่คุ้นเคย ก็สามารถดึงดูดความสนใจของลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3. ลองถ่ายภาพแบบมาโคร เพื่อเก็บรายละเอียดของสินค้า รายละเอียดของสินค้าเป็นเรื่องสำคัญครับ บางครั้งการที่ถภาพเก็บรายละเอียดของสินค้า จะเพิ่มมูลค่าของสินค้าได้ เพราะการถ่ายภาพรายละเอียดของสินค้าเปรียบเสมือน การถ่ายทอดสิ่งที่เป็นมากกว่าแค่ตัวสินค้า อย่างเสื้อผ้า เราสามารถถ่ายทอดกระดุมที่เราคัดสรรค์มากเป็นอย่างดีได้ ด้วยการถ่ายภาพรายละเอียดของสินค้าออกมา 4. ลองถ่ายภาพสินค้า ในการใช้งานที่แตกต่างออกไป หรือ แปลกใหม่ ภาพถ่ายการใช้งานของสินค้า จะทำให้ลูกค้าเข้าใจในตัวสินค้านั้นได้ง่ายยิ่งขึ้น การถ่ายภาพการใช้งานเราสามารถเพิ่มเติมความน่าสนใจที่แปลกใหม่ เพิ่มเพิ่มสีสัน ความน่าสนใจ ได้เป็นอย่างดี 5. ลองเพิ่มความมหัศจรรย์ ด้วย โปรแกรมแต่งภาพ ในบางครั้ง ถ้าเราไม่สามารถถ่ายสิ่งที่แปลกใหม่ได้ด้วยตัวเรา ลองมองหาไอเดียจากการแต่งภาพ …